Thông báo

Công bố thông tin: Thông báo số 186/TB-CNVSD ngày 25/02/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 186/TB-CNVSD ngày 25/02/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM  về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Hoặc xem/tải tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.