Thông báo

Công bố thông tin: Thông báo số 45/TB-AFX V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 45/TB-AFX ngày 23/02/2021 về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.