Thông báo

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.