Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Trương Sĩ Hùng Thứ hai, 13 Tháng 9 2021 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Trương Sĩ Hùng      Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và...
Quyết định số 19/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty Thứ năm, 12 Tháng 8 2021 Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 19/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2021 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2021 Thứ năm, 12 Tháng 8 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được...
Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 Thứ tư, 28 Tháng 7 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng...
Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Hà Nội Thứ ba, 20 Tháng 7 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi...

Tin tức & Sự kiện

Thông báo tuyển dụng ngày 24 tháng 06 năm 2021 Thông báo tuyển dụng ngày 24 tháng 06 năm 2021 Thứ năm, 24 Tháng 6 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Công Ty Cổ phần Xuất...
Thông báo tuyển dụng ngày 10 tháng 06 năm 2021 Thông báo tuyển dụng ngày 10 tháng 06 năm 2021 Thứ năm, 10 Tháng 6 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công Ty Cổ phần Xuất Nhập...
Thông báo tuyển dụng ngày 14 tháng 05 năm 2021 Thông báo tuyển dụng ngày 14 tháng 05 năm 2021 Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công Ty Cổ phần XNK Nông...
Thông báo tuyển dụng ngày 07 tháng 04 năm 2021 Thông báo tuyển dụng ngày 07 tháng 04 năm 2021 Thứ tư, 07 Tháng 4 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công Ty Cổ phần XNK Nông...
Thông báo tuyển dụng ngày 09-3-2020 Thông báo tuyển dụng ngày 09-3-2020 Thứ hai, 09 Tháng 3 2020 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công Ty Cổ phần XNK Nông...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.