Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Thủy sản Đông lạnh

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Đăng ký thay đổi lần thứ: 6 Thứ tư, 26 Tháng 4 2017 Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2017 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2017 Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí I năm 2017, để xem chi tiết/tải...
Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thứ năm, 13 Tháng 4 2017     - Để xem BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN...
Báo cáo thường niên năm 2016 Báo cáo thường niên năm 2016 Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2016. Để xem chi tiết/tải...
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 gửi Quý Cổ Đông Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNGĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.