Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin: Thông báo số 580/TB-CNVSD của CNVSD V/v hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Tham dự Đại... Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán...
Công bố thông tin: Hủy thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Thông báo số 69/TB-AFX ngày 27/03/2020 về việc:...
Báo cáo thường niên năm 2019 Báo cáo thường niên năm 2019 Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2019. Để xem chi tiết/tải...
Công bố thông tin: Thông báo số 482/TB-CNVSD của CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng... Thứ tư, 18 Tháng 3 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán...
Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 Thứ tư, 11 Tháng 3 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Thông báo số 51/TB-AFX ngày 11/03/2020 về việc:...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.