Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Bà Nguyễn Thị Kim Loan Thứ ba, 01 Tháng 12 2020 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Bà Nguyễn Thị Kim Loan      Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang Thứ hai, 30 Tháng 11 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ     Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thanh Nga ngày 30-11-2020 Thứ hai, 30 Tháng 11 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ    Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trương Thị Thanh Tuyền ngày 30-11-2020 Thứ hai, 30 Tháng 11 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ    Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản...
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên ngày 30-11-2020 Thứ hai, 30 Tháng 11 2020 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.